castorama spawarki tig

  Sposób zgrzewania TIG, to tryb zgrzewania manualnego. Źródłem ciepła w tej procedurze spawania jest łuk elektryczny. Powłoką jeziorka jest gaz obojętny. W tej procedurze spawania występuje pomiędzy końcówką elektrody wolframowej a podstawowym metalem jarzenie łuku. Elektroda nie jest topliwa, na skutek temu podtrzymana jest stała długość łuku. Spoiwo w tej procedurze występuje zazwyczaj w postaci drutu, który ma długość 1 metra. W miarę przewidzianej potrzeby doprowadzane to jest do kresu jeziorka, jakie jest osłonięte gazem obojętnym.
  spawarki tig lincoln  Głowice spawalnicze

  Trzymania zgrzewcze to narzędzia podłączone do migomatów umożliwiające w spawaniu techniką MIG/MAG, TIG. wyliczyć można też trzymania plazmowe lecz też inne. Trzymania spawające MIG/MAG schładzane mogą być powietrzem również i substancją płynną, mogą być w wersji długiej bądź o odpowiedniej długości, mogą być wzbogacone o małe przełączniki. Dzięki nim scalane są stale niestopowe, niskostopowe, wysokostopowe, Al., Cu, nikiel,...

  Spawanie MIG MAG

  Łączenie MIG MAG to jedna z metod spawania, gdzie do toku spawania używany jest gaz obojętny czy gaz aktywny. Gaz obojętny wykorzystywany jest przy spawaniu mig. Gazem zwykle do tego użytkowanym jest hel bądź argon. Tymczasem gaz aktywny wyzyskiwany jest w procedurze spawania Mag. Gazem, z którego korzystamy w toku tej metody spawania jest zwykle dwutlenek węgla, bądź jego roztwór z gazem argon. Spawanie metodą mig/mag polega na tym, że pomiędzy zgrzewanym artykułem a drutem pojawia sie się łuk elektryczny. ...